Gravferd

Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted.

Det er ikke krav til hvem som kan forrette i en begravelse. Som regel er det pastor eller en forkynner som foretter. Begravelsen kan skje i pinsemenighetens egne lokaler eller i den kirken der båren skal stedes til hvile på gravlunden.
Ritualet ligner på det som Den norske kirke praktiserer, men man har frihet til å endre rekkefølge og bruk av Bibeltekster. Læren omkring død og oppstandelse forkynnes ut fra tekster i Bibelen som blant annet Joh 11,25-26; 1. Tess 4,13-18 og 1. Kor 15, 43-57.
 

Sannelig, sannelig, jeg (Jesus) sier dere: Den som hører mitt ord og tror på Ham (Faderen) som har sendt meg, den har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. (Joh 5,24)

 

Pinsekirken Betania gir ved medlemmers død mulighet for familien å avholde minnestund i menighetens lokaler (med forbehold om ledige lokaler). 

Kontakt oss

Pinsekirken Betania, Notodden 
Hydrosgate 9
Notodden, Norway 

Org.nr.: 971 491 175

35 01 18 38

 

Tor-Erik Henriksen
Pastor / Mob: 921 72 098
Kontortider:
tirsdag kl 10:00-13:00, torsdag kl 10:00-13:00

Ambros Nørstrud
Adm.leder / Mob: 413 38 239

Nettansvarlig: nettansvarlig@betanianotodden.no

 
Powered by Cornerstone