Barnehage

Barnehage

Betania Barnehage AS er en heltidsbarnehage med åpningstid fra kl. 06.45 til kl. 16.30. Vi har to avdelinger, Småtrolla (0-3 år) og Solstråle (3-6 år). Barnehagen er godkjent for inntil 24 plasser, i alderen 0-6 år.

Betania Barnehage AS er en privat barnehage som eies og drives av Pinsekirken Betania. I barnehagen vår arbeider det 9 faste ansatte. Vi holder til i Hydros gt. 9 på Notodden, som er midt i sentrum, men i et rolig boligområde avskjermet for trafikk og støy. Vi har kort avstand til blant annet Bok og Blueshuset, Admini, Tinfos, Skolandparken og togstasjonen. Dette er vi veldig glad for!

Betania Barnehage har utvidet kristen formålsparagraf. Dette betyr at vi legger de kristne grunnverdier som nestekjærlighet, toleranse, respekt og likeverd til grunnlag for vårt arbeid. Det betyr også at barna får oppleve det kristne innholdet som en del av hverdagen i barnehagen, både gjennom sanger og enkle bibelfortellinger.

Vi i Betania Barnehage AS arbeider for at barnehagen skal være et godt sted for barna! Vi har fokus på omsorg, danning, lek og læring. Vi jobber for å skape trygghet gjennom å gi kjærlighet, ha trygge rammer gjennom forutsigbar dagsrytme og stabilt personale. Vi fokuserer også på å være tydelige voksne som setter grenser og er gode rollemodeller. Betania Barnehage AS er et sted der barnet ditt skal kjenne tilhørighet; føle at det betyr noe i fellesskapet og er verdifullt akkurat som det er. Vi arbeider for at alle barna alltid skal bli møtt med respekt og et åpent sinn, slik at de også lærer å møte sine medmennesker med dette.

Hverdagen i Betania Barnehage AS skal være et sted barna opplever gode og meningsfylte aktiviteter med andre barn, får venner, erfarer god kommunikasjon og sosial kompetanse, tilrettelegging læring gjennom lek, og andre spennende aktiviteter gjennom rammeplanens syv fagområder;

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse, mat og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknologi
  • Antall, rom og form
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn

Ønsker du å lese gjennom barnehagens vedtekter så finner du dokumentet 'Vedtekter for Betania Barnehage AS' her. 

Mer informasjon om barnehage og søknadsskjema finner du på Notodden kommune sine hjemmesiderBarnehagen er også å finne på facebook (Betania Barnehage, Notodden) og instagram (betaniabarnehage). Her vil dere se små glimt av vår hverdag, og hvordan vi arbeider.
 

Kontakt:

Daglig leder: Julie Moen
Epost: barnehagen@betanianotodden.no
Tlf: 46502709

Kontakt oss

Pinsekirken Betania, Notodden 
Hydrosgate 9
Notodden, Norway 

Org.nr.: 971 491 175

35 01 18 38

 

Tor-Erik Henriksen
Pastor / Mob: 921 72 098
Kontortider:
tirsdag kl 10:00-13:00, torsdag kl 10:00-13:00

Ambros Nørstrud
Adm.leder / Mob: 413 38 239

Nettansvarlig: nettansvarlig@betanianotodden.no

 
Powered by Cornerstone