Søndagsmøte

Kalender>Vitnemøte

Vitnemøte

Detaljer

Søndagsmøtet er for mange det tradisjonelle hovedmøtet i uken og består ofte av innledningsord, bønn, sang og musikk, preken, kollekt, avslutning med mulighet for forbønn (bli bedt for), og enkel kirkekaffe. Vi varierer mellom formiddagsmøte, kveldsmøte og familiemøte, men uansett er alle generasjoner og alle mennesker velkommen! Vi holder til i hovedsalen i 1.etasje.

For barn fra 2-8år er det eget opplegg under prekenen, kjent som søndagskole. Prekenen for de voksne formidler bibelundervisning på deres nivå, mens søndagskolen tilpasser bibelundervisningen, sang og aktiviteter til barnas nivå - slik får både barn og voksne mest ut av gudstjenesten. I tillegg får de voksne roligere omgivelser, mens barna får utfolde seg mer fysisk, sosialt og kreativt. Søndagskolen holder til i underetasjen hvor det er gode muligheter for både lek og kreativt verksted, når det står på planen. Grace Henriksen og Kirst Sundseth, med Kristiane Særsland som vikar, driver dette tilbudet. De ønsker at enda flere barn kommer, og flere medhjelpere slik at vi kan tilby søndagskole til flere aldersgrupper. Kom og bli med!

Menigheten skal være et kjærlighetens samfunn i tjeneste for Gud og mennesker. Vi tilbyr gudstjenester som en møteplass for mennesker og den tre-enige Gud; Faderen, Sønnen (Jesus) og den Hellige Ånd. Mennesker kan møte Gud, Gud kan møte mennesker, og mennesker kan skape vennskap seg i mellom. Menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus (Ef 4,11-16). Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror (Mark 16,15-20). Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke (Apg 2,47). Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet. 

Velkommen til oss! 
Vi håper vi kan være den menigheten du ønsker å være en del av der du kan få bruke din tjeneste og det Gud har lagt ned i deg.

Kontakt oss

Pinsekirken Betania, Notodden 
Hydrosgate 9
Notodden, Norway 

Org.nr.: 971 491 175

35 01 18 38

 

Tor-Erik Henriksen
Pastor / Mob: 468 78 886
Kontortider:
tirsdag kl 10:00-13:00, torsdag kl 10:00-13:00

Ambros Nørstrud
Adm.leder / Mob: 413 38 239

Nettansvarlig: nettansvarlig@betanianotodden.no

 
Powered by Cornerstone