Dåp

Pinsekirken praktiserer troende dåp (også kalt bibelsk dåp eller voksendåp) der den som blir døpt bevisst velger å bli døpt. Dåpen er frivillig og skjer på den kristnes bekjennelse og tro, og ikke på grunn av alder eller medlemskap. Den eneste betingelse for å bli døpt er bekjennelsen av å tro på Jesu Kristi frelsesverk. Vi tror at dåpen er en god samvittighets pakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treene Guds navn. Vi har et dåpsbasseng i menighetslokalet, men om ønskelig kan dåpen finne sted i et vann ute.

Troende dåp står slik i et motsetningsforhold til barnedåpen, der det er noen andre (foreldrene) som bestemmer hvorvidt dåpen skal finne sted. Dåpen handler ikke om "å få navnet sitt" slik en del tror, men at man velger å tro på Gud og være en del av det kristne fellesskapet (menigheten). I Den norske kirke gir dåpen medlemskap. I Pinsekirken tilbyr vi barnevelsignelse for småbarn slik at de selv kan ta ett bevisst valg om dåp seinere i livet.

Bilde

Noen bibelvers om dåp:

Matt 28,18-20; Mark 16,16; Apg 10, 47-48; Kol 2,12; Rom 6,4-5, 1 Pet 3,21

 

Har du spørsmål om dåp eller ønsker å la deg døpe så ta kontakt med vår pastor.

Kontakt oss

Pinsekirken Betania, Notodden 
Hydrosgate 9
Notodden, Norway 

Org.nr.: 971 491 175

35 01 18 38

 

Tor-Erik Henriksen
Pastor / Mob: 921 72 098
Kontortider:
tirsdag kl 10:00-13:00, torsdag kl 10:00-13:00

Ambros Nørstrud
Adm.leder / Mob: 413 38 239

Nettansvarlig: nettansvarlig@betanianotodden.no

 
Powered by Cornerstone