Onsdagsmøte

Kalender>Onsdagsmøte: Tor-Erik Henriksen | Ove Arnoldsen | Husbandet

Onsdagsmøte: Tor-Erik Henriksen | Ove Arnoldsen | Husbandet

Detaljer

Onsdagmøtet er innholdsmesssig ganske likt søndagsmøtet med innledningsord, bønn, sang og musikk, preken, kollekt, avslutning med mulighet for forbønn (bli bedt for), og enkel kirkekaffe, men på disse møtene er det mer fokus på bibelundervisningen. Møtene er stort sett fast hver onsdag kl 19.00 (med unntak av medlemsmøter, sangkafè, ferier, ved andre helligdager og fellesmøter).

Alle er velkommen!


Menigheten skal være et kjærlighetens samfunn i tjeneste for Gud og mennesker. Vi tilbyr gudstjenester som en møteplass for mennesker og den tre-enige Gud; Faderen, Sønnen (Jesus) og den Hellige Ånd. Mennesker kan møte Gud, Gud kan møte mennesker, og mennesker kan skape vennskap seg i mellom. Menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus (Ef 4,11-16). Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror (Mark 16,15-20). Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke (Apg 2,47). Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet. 

Velkommen til oss! 
Vi håper vi kan være den menigheten du ønsker å være en del av der du kan få bruke din tjeneste og det Gud har lagt ned i deg. 

Kontakt oss

Pinsekirken Betania, Notodden 
Hydrosgate 9
Notodden, Norway 

Org.nr.: 971 491 175

35 01 18 38

 

Tor-Erik Henriksen
Pastor / Mob: 921 72 098
Kontortider:
tirsdag kl 10:00-13:00, torsdag kl 10:00-13:00

Ambros Nørstrud
Adm.leder / Mob: 413 38 239

Nettansvarlig: nettansvarlig@betanianotodden.no

 
Powered by Cornerstone