Finnes det liv etter døden?
Tveiten, Terje
07.06.2013

 

Jesus sa i Joh. 11,25: "Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør". Dette er ikke en frase, noe vi håper, antagelse, men det er noe som er sikkert. Jesus er oppstandelsen og livet. Uten hans makt ville det ikke bli noe oppstandelse, verken nå eller ved verdens ende. Oppstandelsen var et hovedpunkt i den apostoliske forkynnelsen. De forkynte oppstandelsen fra de døde i Jesu navn. Apg. 4,2:  "...de underviste folket og forkynte oppstandelsen fra de døde ved Jesus".

 

Finnes det et liv etter døden begynte vi med her i denne andakten. Svaret på det er et ubetinget Ja. Et menneske kan ikke fornekte døden, det er jo det samme som og ta avstand i fra selve livet . Døden hører ikke bare alderdommen til . Vi lever hver dag uansett alderstrinn i nærheten av den . Bibelen lærer oss at det er her nede man avgjør hvor man skal tilbringe evigheten . Evigheten er ikke noe som kommer når du dør. Evigheten er noe du allerede her og nå har begynt på. Det jeg prøver å si er at det er umulig å flykte fra evigheten. Menneskets ånd den er nemlig udødelig.

 

Husk at liv og død er i Herrens hender.  De fleste bekymringer i et menneskets liv er de som aldri kommer. Men allikevel så er de fleste bekymringer knyttet til morgendagen og fremtiden. Noe som er sikkert for oss alle er at livet her nede på jorden tar en gang slutt for oss alle. Det er naturlig å eldres. Vi må ikke gjøre det naturlige unaturlig. Alderdommen kan være et relativt begrep.   Noen sier det er sørgelig å bli gammel. Jeg spør; hva er alternativet? Naturen har mye å lære oss mennesker. Det skjer noe vakkert i naturen også på høsten.  Den kler seg i høstdrakt, den dør i all sin prakt og herlighet. Jesus er den samme i alderdommen og i de grå hår.  Han har lovet å være med alle dager inntil verdens ende.

 

Husk  kjære venn; JESUS KRISTUS ER DEN ENESTE SOM KAN FRELSE FRA EN EVIG DØD. Hvorfor har vi forskjellige navn? Det har med identitet å gjøre.  De fleste av oss blir  fort glemt. Dikteren sa det slik: "Vår angst for døden er en angst for å glemme navn". Det å dø er en ting, men det å  bli glemt er noe helt annet. Alle de som Tror på Jesus Kristus har himmelen i vente. Bibelen sier at alle dem som tok i  mot ham gav han rett til å  bli Guds barn. "Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er." - 1 Joh.3.2

 

Broderhilsen

Terje Tveiten

Pastor

Siste andakter
Hvem er Jesus?
(Nr 2 under samme tittel)
Noen tror at det å bli en kristen er et sprang i blind tro. Bibelen forkynner at Jesus Kristus er Guds Sønn:
Les mer
Matt 11.28; "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile." Det er Jesus som kommer med denne invitasjonen.
Les mer
1 kor.13.13: MEN NÅ BLIR DE STÅENDE DISSE TRE; TRO,HÅP OG KJÆRLIGHET MEN STØRST BLANT DEM ER KJÆRLIGHETEN .
Les mer
Hvem er Jesus?
(Nr 2 under samme tittel)
Tveiten, Terje
19.11.2012
Noen tror at det å bli en kristen er et sprang i blind tro. Bibelen forkynner at Jesus Kristus er Guds Sønn:

"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys." - Joh 1;1-4

Han ble gudemennesket ved å forene to naturer, guddommelig natur og menneskelig natur i en person. "Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet." - Joh 1;14

Døperen Johannes sa om han: SE DER ER GUDS LAM SOM BÆRER ALL VERDENS SYND.

 

Jesus hadde en menneskekropp - han ble trett (Joh 4;6)

Han ble sulten (Matt 4;2)

Han ble glad (Mark.10;21)

Han ble fristet (Mark 1;13)

Jesus var mere enn et menneske med stor moral og etikk. Guds Ord forteller oss at han var Guds Sønn. Han er fra evighet til evighet. Før det var noe begynnelse var han til.

"Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." - Joh.14;6.

Jesus er den levende sannhet om Gud, sannheten som helliger, leder og frigjør. DERE SKAL KJENNE SANNHETEN, OG SANNHETEN SKAL FRIGJØRE DERE - Joh. 8:32.

 

Jesus har seiret over død og grav. Tror du på et liv etter døden? Det er her nede man avgjør hvor man skal tilbringe evigheten. Døden hører ikke bare alderdommen til, men vi kan alle dø.  Hva sa Jesus om døden og livet? Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han en dør. Her åpenbarer han seg som selve livets kilde og oppvekkelsen av Lasarus var derfor en realprofeti og en demonstrasjon av hans makt til å kalle døde til liv. Kristi død og oppstandelse var et hovedpunkt i den apostoliske forkynnelsen. De forkynte Jesu død og hans oppstandelse.

 

Hvem er så Jesus?

Jo, det er Guds Sønn som ble gitt oss alle til Frelse.

 

Gud velsigne deg!

Terje Tveiten

Pastor

Ekte og falsk skyldfølelse
Tveiten, Terje
01.06.2012

Dette er noe som finnes nedlagt i menneskenaturen. Vi utvikler i livet en moralsk bevissthet; det handler om å skille mellom det gode og det onde.

Vi kan alle komme i fare for å neglisjere eller tråkke på verdier som vi ikke skulle ha tråkket på.

Ut fra en sådan situasjon kjenner vi på skyldfølelse.

 

Det er en skyldfølelse som er sunn og normal. Det er det vi kaller for en ekte skyldfølelse, der selve skylden og ikke følelsen er vesentlig.

Det at vi mennesker kan føle skyld det skiller oss fra mange andre skapninger.

Skyldfølelse er ofte knyttet til samvittigheten.

Det er en gave som Gud har utrustet oss med.

Det handler om å se, lære forskjellen på hva som er rett eller galt som en kristen.

Apgj.24,16: “Derfor bestreber jeg meg på alltid å ha ren samvittighet for Gud og mennesker.”

Det er fullt mulig for en kristen å være trygg også i tøffe tider. “Som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd.”  -Jer. 18.6

 

Samvittigheten kan også reagere galt.

Det kan være mennesker i blant oss som går med en konstant dårlig samvittighet.

Det er også de som sliter med den såkalte depressive skyldfølelsen.

Den kan ha sin rot i noe som ikke er i virkeligheten.

En del mennesker ser ut til å ha en overdreven bekjennelsestrang.

Vi må ikke sette større krav til oss selv enn Jesus Kristus gjør.

Husk: Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

 

Salm 103,14: “For han vet hvordan vi er skapt han kommer i hu at vi er støv”

 

Vandringen med Jesus Kristus i den daglige hverdag skal være mere en kav, mas og konflikter.

Det var en som sa det slik: Det vi trenger mest av alt er ikke ord, men strømmer av liv.

Gud skal i sin nåde og sin store kjærlighet fri oss fra den selvforskyldte lidelse.

 

Husk at du er elsket av Jesus og vær ikke redd for å komme til han med alle ting som måtte møte deg i livet.

Troen på Jesus Kristus styrers ikke først og fremst av våre følelser, det er ikke det som skal være autopiloten i våre liv.

Jesus sa i Joh. 10: “Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv.”

 

Ha en velsignet sommer!

Terje Tveiten

Pastor

Hvor er Kristus når livet er vondt og kjennes meningsløst?
Tveiten, Terje
2012-04-14
Matt 11.28; "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile." Det er Jesus som kommer med denne invitasjonen.

Hvordan reagerer vi, handler vi når livet gjør vondt? Er alltid normalen det smertefrie og problemfrie? Bibelen viser oss at livet kan både være fest, glede, sorg og smerte. Slike ting blir ikke så ofte tatt frem i forkynnelsen i våre møter. Spørsmålet som melder seg er hvorfor? Er det fordi det ikke oppfattes som oppbyggelig nok? Vi er flinke til å tale om våre seirer. Er vi like flinke til å tale om det som gjør vondt?

 
Vi kan snakke om det som har vært vondt før, men det er vanskligere å snakke om det som er vondt nå. Det ligger i kortene at med Bibel og bønn blir alt bra, men hva med de menneskene som ikke føler det slik? Salmenes bok har også et tema om at Gud syntes å ha gjemt seg og glemt den troende og nå skjuler seg. "HVOR LENGE HERRE? VIL DU GLEMME MEG FOR EVIG? HVOR LENGE VIL DU SKJULE DITT ÅSYN FOR MEG? HVOR LENGE SKAL EG HUSE SORGFULLE TANKER I MIN SJEL? HA SORG I HJERTET HELE DAGEN?"
SALM 13
 
Det er ikke alltid troen har så mye å støtte seg til når det gjelder følelser. Hvorfor prøver Gud av til de beste? Job gikk gjennom store prøvelser og lidelser. Gud visste at han ville klare disse prøvelsene. Det er ofte gjennom lidelser at vi kommer nærmere Jesus. Job sa en gang: Jeg vet du kan alt, og ingen plan er umulig for deg. JOB TROR PÅ GUD OG GUD TROR PÅ JOB.
 
Vi siert ofte; sats på at tiden leger alle sår. Tiden alene leger ikke alle sår. Det smertefulle forsvinner ikke fordi om du lukker øynene til det. Mange tenker at eg skal klare meg selv for en hver pris. La oss være ærlige når vi trer frem for Jesus Kristus. Du må slutte og bagatellisere dine smerter og dine problemer. I Bibelsk perspektiv er det ikke mere unormalt at en kristen kan ha problemer enn
at bilen må på service av og til. Vi trenger en holdningsendring blant mennesker. Det er ikke et nederlag å ta i mot hjelp. Når du kommer til. Jesus kan du komme som du er er. Du behøver ikke å pakke inn skuffelsen i fromhet. Vi behøver ikke å gjøre tvilen om til frommhet.
 
Det var en sjelesørger som sa: Det verste eg hører når noen har det vondt er
DET ER VEL EN MENING MED DET.
Eller at dette er totalt menigsløst.
Han er glad i oss uansett hva som skjer med oss så behøver ikke å lure
på om Jesus er glad i meg.
 
Terje Tveiten
Pastor
Jesus er der i alle livets situasjoner
Størst av alt er kjærligheten
Tveiten, Terje
2012-03-05
1 kor.13.13: MEN NÅ BLIR DE STÅENDE DISSE TRE; TRO,HÅP OG KJÆRLIGHET MEN STØRST BLANT DEM ER KJÆRLIGHETEN .
Livet kan by på mange utfordringer for det moderne menneske. Gud har ikke lovet oss
bare enkle dager, men å være med oss alle dager inntil verdens ende.
Bibelen sier : FREMFOR ALT HA INDERLIG KJÆRLIGHET TIL HVERANDRE, FOR
KJÆRLIGHETEN DEN SKJULER EN MENGDE AV SYNDER. 1 Pet.4.8
 
Når er det vi mennesker ligner mest på Jesus?
Jo det er når vi er fylt av Guds kjærlighet. For hele loven i ett ord; Du skal elske din neste som deg selv.
Det er ikke så lett å elske uselvisk, det skal mye nåde fra Gud til det .
Jeg ser for meg to typer for former for kjærlighet 1: FØLELSENE. 2 VILJENS KJÆRLIGHET.
 
Vi vet at troen den ligger i viljen, det samme gjelder rettferdigheten I Kristus.
Viljen blir da autopiloten som holder sjelen på rett kurs.
Det er viljen og ikke følelsene som bestemmer den moralske retningen man skal ta.
For å kunne elske Jesus av hele sitt hjerte må du først og fremst ville det.
Kjærligheten til Jesus og din neste etterlater seg en arv. Moder Teresa sa en gang:
DET ER IKKE DET DU GJØR, MEN HVOR MYE KJÆRLIGHET DU LEGGER I DET
SOM BETYR NOE.
 
Du spør hvorfor jeg bør elske Gud av hele mitt hjerte.
Ganske enkelt: det er ingen som fortjener vår kjærlighet mer en ham.
Det er noe forunderlig med denne Guds kjærlighet som er gitt oss gjennom Jesus Kristus.
DENNE KJÆRLIGHETEN MAKTER OG GJØRE TUNGE BYRDER LETTE.
KJÆRLIGHETEN KAN ENDOG GJØRE DET BITRE SMAKEFULT OG SØTT.
 
Kjærligheten den ønsker mere en den kan oppnå.
Den klager ikke over det umulige.
Den makter og bli oversett ,den gjemmer ikke på det onde, men gleder seg over sannhet.
 
Kjærligheten den våker mye og sover lite.
Den er begrenset i sin frihet men har alikevel stor frihet.
Den ser grunner til å frykte men den frykter ikke.
 
Det er lett å elske den som er langt borte. Det er en større utfordring å elske
dem som er i nærheten.
Folk trenger mere en penger, de trenger hjerter som er fylt av Guds kjærlighet.
KJÆRLIGHETEN ER DEN STERKESTE OG SVAKESTE AV ALLE KREFTER.
Den er sterkest fordi den kan overvinne den mest ugjennomtrengelige festning, nemlig et menneskehjerte.
Den er svakest fordi den kan ikke gjøre noe uten tillatelse.
 
Må Gud velsigne deg!
 
Terje Tveiten
Pastor
Men størst av alt er kjærligheten
Hvorfor får vi ikke alltid det vi ber om?
Tveiten, Terje
2012-02-01

Vi er mange som har opplevd både gleder, skuffelser og kriser i vårt personlige bønneliv. Jesus sier i matt 7: BE SÅ SKAL DERE FÅ. Det er selvsagt et løfte som står fast også i vår tid. Det er det mange som kan vitne om i sterke vitnesbyrd.

 

Det hender at vår Far i himmelen lutrer vår tro. Enkelte ganger så spør vi; Hvor er du Jesus? Hva er galt? Er det bare jeg som har det slik? Hvorfor svarer du ikke Gud? Det behøver ikke å være noe galt. Gud han prøver oss for å lutre vår tro.

 

Prøvelser og lidelser, det vi ikke skjønner her og nå, kan være en del av den kristne oppdragelse for oss mennesker. VI KAN STÅ I FARE FOR Å BYGGE VÅR TRO OG FRIMODIGHET PÅ EGNE PRESTASJONER OG OPPLEVELSER. Det var en som sa en gang: DET SKAL STOR TRO TIL Å FLYTTE FJELL. MEN DET SKAL ENDA STØRRE TRO TIL Å TRO NÅR FJELLENE STÅR.

 

Gud har aldri sagt at vi skal forstå ham i ett og alt. Jobs venner forsøkte å forklare Job hvorfor han måtte lide. Han fikk ikke forklaring på lidelsens hvorfor, men han fikk nåde til å møte lidelsens hvem. Nøkkelen til Jobs fred ligger blant annet i Job 42;5: «Før hadde eg bare hørt om deg, men nå har eg sett deg med mine øyne». Det er ikke vi som forandrer Gud når vi ber, men det er han som forandrer den som ber.

Matt 7;11: «Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da ikke deres Far i himmelen gi gode gaver til den som ber til ham.» Vår Far i himmelen vet hva som er best for oss, selv om du ikke skulle oppleve det slik.

 

Gud oppfyller ikke alle våre ønsker, men sitt Ord og sine løfter står fast til evig tid. Ofte er vi utålmodig som små barn som sier til sine foreldre: « FÅ NÅ!» Vi har lett for og bli så utålmodige. HERRE, GI MEG TÅLMODIGHET, MEN LA DET SKJE FORT. Tålmodighet er en av Åndens frukter som du finner i Gal. 5.

 

Troen på Jesus Kristus kan gjøre det umulige mulig. Jesus har ikke lovet oss bare enkle dager. Han har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. La oss derfor ha tro til Gud. Det er ikke størrelsen på din tro som er det avgjørende, men det er størrelsen på han vi tror på som er det avgjørende. VI TROR PÅ EN LEVENDE JESUS KRISTUS!  Husk at troen det er en gave fra Gud. Har du hørt uttrykket «tagen tro og given tro»? Den tagne tro har ingen løfter, den givende tro har alle Guds løfter, sa de gamle.

 

Kjære venn, forsett å be. Jesus sa at den som ber, han får.

Terje Tveiten

Pastor

HVEM ER JESUS?
Tveiten, Terje
2012-01-04

En misjonær jobbet blant barn i Midt Østen og var ute å kjørte med bilen sin da hun gikk tom for bensin. Hun hadde ikke bensinkanne i bilen, alt hun fant var en tissepotte. Hun gikk ca to kilometer hvor hun fant en bensinstasjon og fylte tissepotta. Da hun senere sto og helte dette på bilen kjørte en stor bil opp på siden av henne med to rike oljemenn. De så på henne som tømte innholdet i potta på bensintanken. En av dem sa: «Unnskyld meg; SELV OM MIN VENN OG JEG IKKE DELER DIN RELGION ELLER DIN TRO, MÅ VI VIRKELIG BEUNDRE DIN TRO.De skjønte ikke at i den potta så var det bensin.

 

Noen har sterke meninger om hvem Jesus er uten at de har opplevd hvem han egentlig er. Johannes sa om Jesus: «SE DER ER GUDS LAM SOM BÆRER ALL VERDENS SYND». Hva sa Jesus når han vandret her nede på jorden? «HVEM SIER FOLK AT MENNESKESØNNEN ER?» Det var mange meninger om det også på den tiden. Peter sier om han: «Du er Messias den levende Guds Sønn». Jesus han var sann Gud og han var sant menneske. Han var 100 % Guddommelig og menneskelig. Jesus var mere enn stort menneske med stor moral og etikk. JESUS KRISTUS HAN VAR GUDS ENBÅRNE SØNN. Jesus sa selv i Joh. 14. v6: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Alt er blitt til ved ham, og uten ham ble ingenting til av alt som ble til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørke, men de forsto det ikke.

 

HVEM ER JESUS? Mange mennesker er redd for døden. Tror du på et liv etter døden? Døden hører ikke bare alderdommen til. Vi lever hver dag uansett alderstrinn i nærheten av den. Det og fornekte døden det er en umulighet. Dødens hvorfor er ofte ubesvart, men livets visshet kan ingen ta fra oss. Veien til himmelen kan ikke være så lang. Hva sa Jesus til røveren på korset? «SANNELIG I DAG SKAL DU VÆRE MED MEG TIL PARADIS». Hva sa Jesus om døden og det evige liv? «JEG ER OPPSTANDELSEN OG LIVET, DEN SOM TROR PÅ MEG,SKAL LEVE OM HAN ENN DØR OG HVER DEN SOM LEVER OG TROR PÅ MEG, SKAL ALDRI I EVIGHET DØ» -Joh.11.25-26. Jesus sa: «Kom til meg dere som strever og har tunge byrder å bære.» -Matt11.28

 

Et barn satt og tegnet, og moren spurte hva det skulle forestille. Barnet sa: «Jeg tegner et bilde av Gud.» Moren sa: «Ikke vær dum, du kan ikke tegne et bilde av Gud. Ingen vet hvordan Gud ser ut.» Barnet svarte: «Jo, når jeg er ferdig så.» Ingen har noen sinne sett Gud, men vil du vite hvordan Gud ser ut så se på Jesus Kristus. For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes men ha evig liv.

 

Ha et velsignet nyttår!

 

Pastor

Terje Tveiten

Hvem er Jesus?Foto: Jente tegner. (Stuart Miles) http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=2664
Pastorens side

Du skal gi ham navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder

Tveiten, Terje
2011-12-08
Matt 1.22
Vi nærmer oss jul med raske skritt, og mange store og små har store forventninger til høytiden.
Ofte blir det mye mas, jag og pengene sitter løst i disse travle dagene før julefreden senker seg
i de norske hjem.
 
Men julens budskap er mere en matrialisme og velstand
Vi må ikke glemme det som er det viktigste med julens høytid.
DU SKAL GI HAM NAVNET JESUS, FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER
 
Jesu fødested var sentrum for historiske begivenheter . Dette var Davids by og det stedet der Rakel
ble begarvet. Dette var også Ruts hjemby. 25 km killometer lenger sør lå Hebron, Abraham, Isaks
og jakobs hjem.
Fødselkirken i Betlehem , den eldstekirkebygning i kristenheten.
Der kom Jesus til jorden for over 2000 år siden.
Jesus kom til jorden under enkle kår.
Han ble født i en stall for det var ikke plass for ham i herberge.
 
Gudsfryktens største hemmelighet er at ordet ble kjød og tok bolig i blant oss
Jesus kristus har vært fra evighet til evighet.
Før det var noe begynnelse var Jesus en realitet
Det at ordet ble kjød betyr at Jesusc Kristus ble også et menneske
Det betyr ikke at han opphørte å være Gud, men det innebærer at denne mektige guddomsperson
begynte å være menneske.
 
Han ble gudemenneske ved å forene to naturer, guddommelig natur og menneskelig natur i
en person. Denne forening av to naturer i Kristi person, er det dype og hellige mysterium
 
Jul det er derfor Guds store gave til hele menneskeheten.
Det er ikke et påbud fra himmelen men en Guds gave til alle mennesker på denne jord
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn,den enbårne for at hver den
som tror på ham, ikke skal fortapes men ha evig liv.
 
For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle
bli frelst ved ham.
 
Kjærligheten er den høyeste av alle Guds egenskaper. Skriften sier : GUD ER KJÆRLIGHET
Kjærligheten den er en stor og en god ting.
Den kan gjøre tunge byrder lette.
Kjærligheten den er begrenset i sin frihet, men den har stor frihet
Den kan se grunner til å frykte, men den frykter ikke
 
La denne julehøytiden bli en høytidd til ettertanke for oss alle
Tenk over hva Gud har gitt oss som mennesker som sin personlige julegave.
 
Han sendte Jesus Kristus til denne som verdens frelser
 
Ha en velsigne julehøytid med Jesus i sentrum.
 
Hilsen
Terje Tveiten
Pastor
Kalender
Tirsdag 24. Oktober, 2017
11:00 Bønnens time
Bønnefellesskap i møtesalen, åpent for alle å delta.
Onsdag 25. Oktober, 2017
19:00 Sangkafè
Leif Thorstein Grotbæk deltar. Ta med kontanter for kiosksalg og loddsalg. Velkommen til en hyggelig og musikalsk aften!
Torsdag 26. Oktober, 2017
19:00 Bibelgruppe for ungdom
Bibelgruppe hvor vi ber og aktuelle temaer samtales om, og vi leser hva Bibelen forteller oss om det.
Fredag 27. Oktober, 2017
21:00 Ungdomsmøte og kafè på Krona
Sted: Heddalsvegen 11, Hydroparken.
Søndag 29. Oktober, 2017
11:00 Søndagsmøte
Taler: Terje Tveiten Sang: Tjener: Jan Geir
Mandag 30. Oktober, 2017
18:30 Bønnemøte
Du er velkommen til å be sammen med oss.
Powered by Cornerstone