Historie

Pinsekirken Betania Notodden feiret i 2008 100-års jubileum. Mye har skjedd siden menigheten ble opprettet høsten 1908.

I 1891 ble det reist et bedehus med navnet Tinfos bedehus, ved Tinfos, for arbeiderne der. I 1907 ble bygget tatt ned, flyttet og satt opp igjen i Myllargutensgate på Ramberghjørnet. Bedehuset fikk nå navnet Betania. De første årene het menigheten “Guds menighet”, men det finnes ingen protokoller fra den første tiden. I 1908-årgangen av avisa “Teledølen”, er det utover høsten stadig annonser hvor “Guds menighet” avholder møter i Betania. Det kommer klart fram av annonsene at barne- og ungdomsarbeid straks kom i gang. Etter kort tid ble bygget utvidet.

 

På 1970-tallet så man behovet for et nytt bygg. Dette ble bygget i Hydrosgate 9 på Villamoen i 1972 og ble innviet og tatt i bruk 8. september 1973.

 

I 2008 ble det feiret 100-års jubileum i Betania. I denne anledning ble det skrevet en bok, “Pinsekirken Betania Notodden …Gjennom hundre år”.

Kalender
Tirsdag 24. Oktober, 2017
11:00 Bønnens time
Bønnefellesskap i møtesalen, åpent for alle å delta.
Onsdag 25. Oktober, 2017
19:00 Sangkafè
Leif Thorstein Grotbæk deltar. Ta med kontanter for kiosksalg og loddsalg. Velkommen til en hyggelig og musikalsk aften!
Torsdag 26. Oktober, 2017
19:00 Bibelgruppe for ungdom
Bibelgruppe hvor vi ber og aktuelle temaer samtales om, og vi leser hva Bibelen forteller oss om det.
Fredag 27. Oktober, 2017
21:00 Ungdomsmøte og kafè på Krona
Sted: Heddalsvegen 11, Hydroparken.
Søndag 29. Oktober, 2017
11:00 Søndagsmøte
Taler: Terje Tveiten Sang: Tjener: Jan Geir
Mandag 30. Oktober, 2017
18:30 Bønnemøte
Du er velkommen til å be sammen med oss.
Powered by Cornerstone