Japan
2011-09-14
I Japan støtter Betania misjonær Tove Børjesson og PYMs arbeid i Fukui fylke, inkludert Mikuni og arbeidet ved dødsklippene.

I provinshovedstaden Fukui virker vi gjnenom menigheten i Tawara Machi og japanske Chika Onyama. En ung og egnasjert menighet som tar ansvar og når ut i nærmiljøet og på universiteter. Menigheten har også ansvar for utposten i Mikuni hvor det drives kafè, engeslskundervisning, samt barnearbeid. Arbeidet for å redde mennesker i stor nød ved de såkalte Dødsklippene er en viktig del i dette arbeidet. Betania, gjennom Betel Seljord, støtter to evangelister der, Jing Li og Sachiyo. Det planlegges nå et utvidet tilbud om overnatting og opphold på senteret i Mikuni slik at de bergede fra klippene kan få et helhetlig tilbud med omsorg og hjelp. Mange har blitt reddet fra å avslutte livet her. (Les mer i artikkelen under.)

 

Misjonær Tove Børjesson har tidligere arbeidet med menighetsbygging i Katsuyama, som er en mindre by. For tiden er hun lærer på heltid ved en av pinsevennenes bibelskoler i Japan Kansai Bible Institute. (tekst hentet fra PYM)

Pinsekirken Betania, Notodden, støtter Tove Børjesson økonomisk

Mer enn 80 % av den japanske befolkning oppgir at de ikke har en personlig religion. Likevel har de fleste japanere et forhold til fedredyrkelse, buddhisme og nasjonalistisk shintoisme.

I løpet av nittiårene har det vært jevn, men lav vekst i antall evangeliske menigheter i Japan. Landet har aldri opplevd det vi ville kalle en kristen vekkelsesperiode. (tekst hentet fra PYM)

Fukui og Mikuni
Fukui og MikuniBesøk av Chika Onyama og Aslaug Langåsdalen i Pinsekirken Betania (19.05.13)
20.05.2013
Misjonsarbeidet vi støtter er det relasjonsbyggende "Jesus og mennesker - møteplass" arbeidet i Fukui og redningsarbeidet ved dødsklippene i Mikuni.

I prinsippet handler det om å skape gode møteplasser hvor mennesker kan bli kjent med Jesus, bli frelst og døpt. I Fukui har kreativiteten, og ikke minst behovene, åpnet opp for flere bibelgrupper, ungdomssamlinger og ulike treff. Mellom eldretreff for de eldre til "mødre med barn-treff", finner vi også Åpent hus, Kafè (med sang og andakt), Pizzakveld (1 gang i mnd) og Engelsk kafè. Ukens bibelgrupper har fokus på ulike grupper; noen for studenter, noen for voksne, noen for ungdommer, og noen for eldre. Ved å skape slike gode og trygge møteplasser hvor mennesker føler de passer inn og er velkomne, så er det mye lettere å invitere med seg venner.

 

I Mikuni er de voldsomme klippene som strekker seg 1 km, både en spennende og vakker turistattraksjon, men også ett kjent sted for selvmordshoppere. De antar at det er ca 30'000 mennesker som man kjenner til som hopper i døden der hvert år. Disse menneskene er hovedsaklig menn i 40-årene (tidligere var det de i 50-60 åra) med god utdannelse og jobb, men ingenting å leve for. De føler på en tomhet og dyp depresjon og ser ingen mål med livet. Arbeidet her går i å patruljere stedet på utkikk etter potensielle hoppere som man da tar kontakt med for å avverge situasjonen. De tilbyr menneskene mat, sted å sove og Guds ord. Siden menneskene er så nedtrykte og deprimerte er det viktig med daglig kontakt, mange samtaler og positivt fokus på framtiden. Mange mennesker har blitt reddet, en del også frelst og døpt! For de som står i dette arbeidet, slik som Chika Onyama, er det en voldsom åndskamp. 

 

Vær med å be for de ulike møteplassene i Fukui og arbeidet ved klippene! De trenger flere frivillige til å patruljere klippene og flere medarbeidere til å drive arbeidet i Fukui videre. Dette er arbeid vel verdt å støtte.

Kalender
Tirsdag 24. Oktober, 2017
11:00 Bønnens time
Bønnefellesskap i møtesalen, åpent for alle å delta.
Onsdag 25. Oktober, 2017
19:00 Sangkafè
Leif Thorstein Grotbæk deltar. Ta med kontanter for kiosksalg og loddsalg. Velkommen til en hyggelig og musikalsk aften!
Torsdag 26. Oktober, 2017
19:00 Bibelgruppe for ungdom
Bibelgruppe hvor vi ber og aktuelle temaer samtales om, og vi leser hva Bibelen forteller oss om det.
Fredag 27. Oktober, 2017
21:00 Ungdomsmøte og kafè på Krona
Sted: Heddalsvegen 11, Hydroparken.
Søndag 29. Oktober, 2017
11:00 Søndagsmøte
Taler: Terje Tveiten Sang: Tjener: Jan Geir
Mandag 30. Oktober, 2017
18:30 Bønnemøte
Du er velkommen til å be sammen med oss.
Link til mer fakta om Japan.
Link til mer fakta om Japan.
Powered by Cornerstone