Linker
Linker til eksterne nettsider. 

Fyresdal kurs- og leirsted                                   www.fyresdalkl.no

Telemarkstevnet                                                http://www.telemarkstevnet.no/ 

Kristne aviser:

Korsets Seier                                                       www.k-s.no

Vårt Land                                                             www.vl.no

Dagen                                                                  www.dagen.no

Norge i dag                                                          www.idag.no 

Pinsebevegelsen:

Pinsebevegelsen i Norge                                    www.pinsebevegelsen.no

Pinsevennenes ytremisjon                                  www.pym.no

Pinsebevegelsens barne- og ungdomsutvalg     www.pbu.no

Pinsevennenes Fellesarbeid i Telemark             www.fyresdalpft.no

Pinsebevegelsens Forkynner Fellesskap           www.forkynnerfellesskapet.no 

For barn / unge:

Søndagskolen - Jesus til barna                          www.sondagsskole.no 

For ungdom / student / unge voksne:

Ungdom i Oppdrag                                             www.ywam.no

Jesusrevolution                                                  www.jesusrevolution.com

Gå ut senteret                                                    www.gus.no 

Misjon:

IBRA                                                                    www.ibra.no

Kristent Arbeid Blant Arabere                             www.kaba.as

Norske pinsevenners arbeid i Israel                    http://www.npai-pym.no

Kalender
Tirsdag 24. Oktober, 2017
11:00 Bønnens time
Bønnefellesskap i møtesalen, åpent for alle å delta.
Onsdag 25. Oktober, 2017
19:00 Sangkafè
Leif Thorstein Grotbæk deltar. Ta med kontanter for kiosksalg og loddsalg. Velkommen til en hyggelig og musikalsk aften!
Torsdag 26. Oktober, 2017
19:00 Bibelgruppe for ungdom
Bibelgruppe hvor vi ber og aktuelle temaer samtales om, og vi leser hva Bibelen forteller oss om det.
Fredag 27. Oktober, 2017
21:00 Ungdomsmøte og kafè på Krona
Sted: Heddalsvegen 11, Hydroparken.
Søndag 29. Oktober, 2017
11:00 Søndagsmøte
Taler: Terje Tveiten Sang: Tjener: Jan Geir
Mandag 30. Oktober, 2017
18:30 Bønnemøte
Du er velkommen til å be sammen med oss.
Powered by Cornerstone