Pedagogisk opplegg


Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver forteller at barnehagen skal arbeide innenfor disse fagområdene med barna:

 

·         Kommunikasjon, språk og tekst.

·         Kropp, bevegelse og helse.

·         Kunst, kultur og kreativitet.

·         Natur, miljø og teknikk.

·         Etikk, religion og filosofi.

·         Nærmiljø og samfunn.

·   Antall, rom og form. 

 

 

Før jul var hovedfagområdet vi arbeidet med "kropp, bevegelse og helse". Nå etter jul har vi startet med prosjektet "Industriarven - Rjukan-Notodden", som er et tema vi arbeider med fordi Notodden har kommet på UNESCOs verdensarvliste. Her blir alle fagområdene knyttet inn i prosjektet på ulike måter, men særlig "Nærmijø og samfunn" blir satt i fokus nå. Innledningsvis i prosjektet hadde vi voksne en dramaforestilling der historien om Norsk Hydro og Sam Eyde var gjort om til eventyrform og present for alle barna. Videre har utgangspunktet for aktiviteter vært denne forestillingen og turer der vi har sett på de ulike stedene som har med industriarven å gjøre. I formingsaktiviteter i prosjektet tar vi utgangspunkt i det barna viser mest interesse for, og jobber videre med dette sammen med dramaaktiviteter og annet som har med kulturarven å gjøre. 

 

Kort om hvordan vi generelt jobber med alle fagområdene:

 

«Kommunikasjon, språk og tekst»: Når det gjelder kommunikasjon, språk og tekst, bruker vi språket i hverdagen tydelig, prater om hva vi skal gjøre, har gjort, navn på gjenstander, bruker fortellinger, rim og regler. Vi leser mye bøker og arbeider med andre tekster som eventyr, og kristne fortellinger. Vi bruker også Språksprell og Språkkofferter som en del av et strukturert arbeid med språkutvikling. På dokumentasjonstavlene våre i barnehagen kan dere også se at vi bruker en del tekstskaping under prosjektarbeidene våre som en del av språktreningen til barna.

 

 «Kropp, bevegelse og helse». Særlig det fysiske rommet inne i barnehagen er tilpasset for at de små barna skal få utvikle seg motorisk og muligheten til sanselige erfaringer. Vi har et eget sansemotorisk lekested for de minste, i tillegg til et nyoppusset rom med blant annet sklie, matter, tjukkas og tunell slik at barna kan få løfte, krype, krabbe og klatre. Vi har turdager hver uke som blir lagt som utgangspunkt for at barna skal få utfolde og utfordre seg selv fysisk, med gå et stykke på tur og ellers bruke de mulighetene for kommer for å bruke kroppen på alle måter. Barna får gjennom hele året her muligheten til å bli kjent med de ulike årstidene. En dag i uka har vi varmmat der spesielt de største barna får lov å delta på matlagingen. Her legger vi vekt på et sunt kosthold og samtale rundt dette.

 

«Kunst, kultur og kreativitet». I arbeid med dette fagområdet, og for å gi barna muligheten til å uttrykke seg estetisk, bruker vi ofte samlingsstundene som utgangspunkt.  Vi synger med gitar inntil, har rytmeinstrumenter, boklesing og dramatiseringer av eventyr, bibelske fortellinger, andre historier eller hverdagssituasjoner med konkreter eller av oss voksne. Ofte etterkant av dette, lar vi barna gjøre dramatiseringene på sin måte. Dette er også ofte utgangspunktet for formingsaktiviteter i barnehagen, slik at vi har en ramme for aktiviteten. Noen av formingsmaterialene barna er innom i løpet av året er leire, maling, lage papir, toving/filting, hjemmelaget plastelina, klipping og liming med ulike typer ark og naturmaterialer vi finner på tur og tar med tilbake til barnehagen. Vi er så heldig å ha mange kulturer/nasjonaliteter representert i barnehagen vår. Dette gir oss muligheten til å få innblikk i kulturforskjeller og samtidig styrke hvert barns kulturelle identitet gjennom fortellinger, sanger, matlaging og annet fra de ulike landene i hverdagen vår.

 

«Natur, miljø og teknikk». ”Jeg har faktabøker om dyr og småkryp i sekken, sammen med små glass, bakker og forstørrelsesglass. Nå går vi opp til høgskolen og ser hva vi finner når vi leter litt i skogen”! Dette er et eksempel på hvordan vi bruker turdagene hver uke for å erfare naturens mangfold og gi barna meningsfylte opplevelser. På tur er det barna som bestemmer hva vi skal studere og reflektere om, vi voksne støtter og ”fyller på”, der vi kan; ”Hva er vind? Hvordan blir snøen til? Hva gjør meitemarken under jorda”? Barna erfarer naturens elementer som for eksempel vind og nytten av ulike teknikker ved å lage vindmølle etter en tur. Alle årstidene blir opplevd på tur og arbeidet med i barnehagen på ulike måter, for eksempel; vi tar med snø inn og ser hva som skjer med den, vi finner blader på høsten og maler på dem/trykker med dem.

 

«Etikk, religion og filosofi»: I situasjoner der det blir naturlig å ta det opp, legger vi vekt på å samtale med barna, men også vise dem, hva vi legger i rette og gale handlinger og holdninger. Når det gjelder religion har vi utvidet kristen formålsparagraf. Dette innebærer at utenom de kristne høytider blir barna her kjent med kristne barnesanger og enkle bibelfortellinger. (Hver fredag har vi fast bibelfortellinger i samlingsstundene). Disse formidler vi på ulike måter, både gjennom bøker og i dramatiseringer med oss selv eller konkreter. Etterpå er det ofte barna som får utvikle og jobbe videre med dette. I høytidene som jul og påske fokuserer vi på å formidle hvorfor vi egentlig feirer dette, selvfølgelig kombinert med aktiviteter som har med høytidene å gjøre og det å gi barna meningsfylte opplevelser. Med de eldste barna har filosofiaktivteter der barna får trening i å sette ord på tanker og følelser, for deretter og for eksempel male de ned på papiret.

 

Nærmiljø og samfunn: Turdagene blir et utgangspunkt for arbeidet med nærmiljø og samfunn. På turer blir barna kjent med byen. Som oftest bruker vi beina på tur, og da blir barna kjent med områder nærme barnehagen. Da går vi alt fra bare bort til en akebakke fem minutter unna, eller helt opp til skogen ved Høgskolen. Det hender også noen ganger at vi kjører biler til andre steder i Notodden for at barna skal få oppleve andre spennende steder, slik som for eksempel gårdsbesøk, bygdetunet eller stavkirka. Det som preger arbeidet mest med dette fagområdet dette halvåret er arbeidet med industriarven, der barna erfarer samfunnsforskjeller før og nå og historien om Norsk Hydro.

 

Antall, rom og form: På dette fagområdet er hverdagen for oss viktig. Vi har tall og former hengende oppe på avdelingen slik at dette er noe barna på en naturlig måte blir kjent med og slik at vi som voksne kan stimulere og bygge på deres interesser og lærelyst på dette området. Vi teller flere ganger daglig, i bøker, når vi stiller på rekke for å gå inn til mat eller inn/ut av et rom, når vi skal lage mat og dekke på, når vi skal på tur, osv. Vi har ulike formingsaktiviteter med de geometriske formene. Gjennom turer blir barna kjent med det å plassere hvor vi har de ulike tingene her i byen, og da spesielt barnehagen. Dette handler om lokalisering, og er også knyttet til dette fagområdet.

 

Førskoleopplegg

De barna som skal begynne på skolen kommende år, får et spesielt opplegg med tanke på skolestart. De har en egen «førskoledag», en dag hver uke gjennom hele året. Denne har vi som mål at skal være en «spesiell» dag, bare for de største barna alene. På denne dagen får de en liten opplevelse av hvordan det er å gå på skolen, vi blir kjent med både tall og bokstaver. I tillegg har vi en del språkstimulering, enten med Språksprell eller boklesing. Vi legger også vekt på at dette skal være noe morsomt. Derfor fokuserer vi på å bli kjent med tallene og bokstavene på kreative måter, som for eksempel å smake på mat som begynner med dagens bokstav, med bind for øynene. Ellers legger vi vekt på samtaler og undring sammen med barna. Vi tilfører ny kunnskap både i formelle og uformelle situasjoner. Vi skriver huskelister, handlelister og lager mat slik at barna også erfarer matematikken i hverdagen gjennom å dekke på bordet, måle, veie og telle. Vi skriver ned barnas fortellinger osv. sammen med barna, og leker oss med språket slik at de ser at skriftspråket er verdifullt. Vi har også ofte dansing, eller er på tur. Ellers trener vi på begreper i ulike sammenhenger, og jobber for at barna skal bli selvstendige. Dette er en viktig bit av det å klare seg godt når de går over i skolen. På våren har vi samarbeid med skolene og de andre kommunale barnehagene om å besøke alle skolene barna skal begynne på. Dette er for at overgangen fra barnehagen til skolen skal bli så trygg og forutsigbar for barna som mulig.

Kalender
Tirsdag 24. Oktober, 2017
11:00 Bønnens time
Bønnefellesskap i møtesalen, åpent for alle å delta.
Onsdag 25. Oktober, 2017
19:00 Sangkafè
Leif Thorstein Grotbæk deltar. Ta med kontanter for kiosksalg og loddsalg. Velkommen til en hyggelig og musikalsk aften!
Torsdag 26. Oktober, 2017
19:00 Bibelgruppe for ungdom
Bibelgruppe hvor vi ber og aktuelle temaer samtales om, og vi leser hva Bibelen forteller oss om det.
Fredag 27. Oktober, 2017
21:00 Ungdomsmøte og kafè på Krona
Sted: Heddalsvegen 11, Hydroparken.
Søndag 29. Oktober, 2017
11:00 Søndagsmøte
Taler: Terje Tveiten Sang: Tjener: Jan Geir
Mandag 30. Oktober, 2017
18:30 Bønnemøte
Du er velkommen til å be sammen med oss.
Powered by Cornerstone