Om barnehagen

 

Betania Barnehage AS er en fulltidsbarnehage med åpningstid fra kl. 07.00 til kl. 16.30. Barnehagen er godkjent for inntil 24 plasser, i alderen 0-6 år.

 

Betania Barnehage AS er en privat barnehage som eies og drives av Pinsekirken Betania. Vi er 9 fast ansatte og 2 på engasjement. Vi holder til i Hydros gt. 9 som er midt i sentrum, men i et rolig boligområde avskjermet for trafikk og støy.

 

Betania Barnehage har utvidet kristen formålsparagraf. Dette betyr at vi legger de kristne grunnverdier som nestekjærlighet, toleranse, respekt og likeverd til grunnlag for vårt arbeid. Det betyr også at barna får oppleve kristendommen som en del av hverdagen i barnehagen, både gjennom kristne sanger, bønn, matvers, fortellinger og arbeid med aktiviteter der kristent innhold både blir kombinert med forming, drama og lek.

 

Vi i Betania Barnehage AS arbeider for at barnehagen skal være et godt sted for barna! Vi har fokus på omsorg, danning, lek og læring. Vi jobber for å skape trygghet gjennom å gi kjærlighet, ha trygge rammer gjennom forutsigbar dagsrytme og stabilt personale. Vi fokuserer også på å være tydelige voksne som setter grenser og er gode rollemodeller. Betania Barnehage AS er et sted der barnet ditt skal kjenne tilhørighet; føle at det betyr noe i fellesskapet og er verdifullt akkurat som det er. Vi arbeider for at alle barna alltid skal bli møtt med respekt og et åpent sinn, slik at de også lærer å møte sine medmennesker med dette.

Hverdagen i Betania Barnehage AS skal være et sted barna opplever gode og meningsfylte aktiviteter med andre barn, har venner, erfarer god kommunikasjon og sosial kompetanse, tilrettelegging for god lek, og læring gjennom lek og andre spennende aktiviteter.

 

 

DAGSRYTMEN i barnehagen vår:

Kl.07.30: Barnehagen åpner

Kl. 07.45-08.30: Frokost

Kl. 08.30-10.30: Frileik, prosjekter og andre tilrettelagte aktiviteter

Kl. 10.30-10.50: Samlingsstund

Kl. 10.50-11.00:Toalett og håndvask

Kl. 11.00-11.30: Lunsjtid. Vi koser oss med maten og øver oss på vanlig bordskikk, det å sitte rolig og småprate med andre rundt bordet. Vi fokuserer også på språkstimulering gjennom enkle samtaler.

Kl 11.30: Bleieskift og legging av de yngste barna. Resten av barna går ut. Frileik ute.

Kl 14.00: Frukt og yoghurtmåltid, med «takk for i dag-sang» som avslutning.

Kl. 14.00-16.30: Frileik ute eller inne, dette varierer.

Kl 16.30: Barnehagen stenger

Under linken «Pedagogisk opplegg» kan du lese mer om vårt konkrete arbeid for å oppfylle kravene til Rammeplanen for barnehager.

Kalender
Tirsdag 24. Oktober, 2017
11:00 Bønnens time
Bønnefellesskap i møtesalen, åpent for alle å delta.
Onsdag 25. Oktober, 2017
19:00 Sangkafè
Leif Thorstein Grotbæk deltar. Ta med kontanter for kiosksalg og loddsalg. Velkommen til en hyggelig og musikalsk aften!
Torsdag 26. Oktober, 2017
19:00 Bibelgruppe for ungdom
Bibelgruppe hvor vi ber og aktuelle temaer samtales om, og vi leser hva Bibelen forteller oss om det.
Fredag 27. Oktober, 2017
21:00 Ungdomsmøte og kafè på Krona
Sted: Heddalsvegen 11, Hydroparken.
Søndag 29. Oktober, 2017
11:00 Søndagsmøte
Taler: Terje Tveiten Sang: Tjener: Jan Geir
Mandag 30. Oktober, 2017
18:30 Bønnemøte
Du er velkommen til å be sammen med oss.
Powered by Cornerstone