Foto: barn holder hendene opp

Betania Barnehage AS er en bybarnehage med utvidet kristen formålsparagraf. Vi har alderen 0-6 år på en avdeling, 24 plasser:)

Betania Barnehage
Adresse:
Hydros gt 9
3674 NOTODDEN
Norge
Kontaktpersoner
Asborg Ped. leder
Mobiltelefon: +47 97537995
Berit Styrer
Kontakt e-post: barnehagen
Mobiltelefon: +47 47253286
Betania Barnehage AS

Betania Barnehage AS

Velkommen til Betania Barnehage AS. En barnehage der trygghet, omsorg, trivsel, vennskap og glede står i sentrum for å fremme lek, danning og læring hos barna. Med kristen utvidet formålsparagraf legger vi de kristne grunnverdier til grunn for vårt pedagogiske arbeid. Velg en av linkene under, og les om barnehagen vår, hva den står for, hva vi gjør, og bilder som viser dette.

 

Om barnehagen

Pedagogisk opplegg

Se hva vi gjør i barnehagen - måned for måned – 

Bilder - se så fint vi har det

Personalet

Kontakt oss

 

Kalender
Tirsdag 24. Oktober, 2017
11:00 Bønnens time
Bønnefellesskap i møtesalen, åpent for alle å delta.
Onsdag 25. Oktober, 2017
19:00 Sangkafè
Leif Thorstein Grotbæk deltar. Ta med kontanter for kiosksalg og loddsalg. Velkommen til en hyggelig og musikalsk aften!
Torsdag 26. Oktober, 2017
19:00 Bibelgruppe for ungdom
Bibelgruppe hvor vi ber og aktuelle temaer samtales om, og vi leser hva Bibelen forteller oss om det.
Fredag 27. Oktober, 2017
21:00 Ungdomsmøte og kafè på Krona
Sted: Heddalsvegen 11, Hydroparken.
Søndag 29. Oktober, 2017
11:00 Søndagsmøte
Taler: Terje Tveiten Sang: Tjener: Jan Geir
Mandag 30. Oktober, 2017
18:30 Bønnemøte
Du er velkommen til å be sammen med oss.
Powered by Cornerstone