Søndagsmøte
2011-09-14
Pinsekirken Betania har møte hver søndag (med visse unntak). Se på kalenderen til høyre for tid og program. Alle er velkommen!

Hver søndag (med visse unntak) er det gudstjeneste i Pinsekirken Betania. Gudstjenesten inneholder vanligvis sang og musikk, innledningsord,  informasjon, preken og bønn. Av og til er det kirkekaffe eller kveldsmat etter møtet.

 

Formiddagsmøtet er kl 11:00. Familiemøte er kl 17:00. Kveldsmøte er kl 18:00 eller 19:00.

 

I møtelokalet er det en liten baby-/barnekrok for de minste.

 

Se på ukeoversikten når neste søndagsmøte er.

 

Onsdagsmøte
2011-11-22
Pinsekirken Betania har enten Onsdagsmøte, Sangkafè eller Medlemsmøte på onsdag (med visse unntak). Se på kalenderen til høyre for å se tider og program.

Hver onsdag (med visse unntak) er det enten Onsdagsmøte, Sangkafè eller Medlemsmøte kl 19:00.

 

Onsdagsmøtet er åpent for alle. Møtet inneholder ofte sang og musikk, bønn, preken og informasjon. Her er det ekstra lav terskel og god mulighet for å be, dele et bibelvers eller synge en sang om du måtte ønske det.

 

Sangkafè er et lavterskerl møte en onsdag i måneden. Da er det mye sang, salg av kaffe, mat og kaker. Det er også loddsalg.

 

Medlemsmøtet er for menighetens medlemmer. Her tas ulike saker opp og demokratiske valg blir tatt.

Kalender
Tirsdag 24. Oktober, 2017
11:00 Bønnens time
Bønnefellesskap i møtesalen, åpent for alle å delta.
Onsdag 25. Oktober, 2017
19:00 Sangkafè
Leif Thorstein Grotbæk deltar. Ta med kontanter for kiosksalg og loddsalg. Velkommen til en hyggelig og musikalsk aften!
Torsdag 26. Oktober, 2017
19:00 Bibelgruppe for ungdom
Bibelgruppe hvor vi ber og aktuelle temaer samtales om, og vi leser hva Bibelen forteller oss om det.
Fredag 27. Oktober, 2017
21:00 Ungdomsmøte og kafè på Krona
Sted: Heddalsvegen 11, Hydroparken.
Søndag 29. Oktober, 2017
11:00 Søndagsmøte
Taler: Terje Tveiten Sang: Tjener: Jan Geir
Mandag 30. Oktober, 2017
18:30 Bønnemøte
Du er velkommen til å be sammen med oss.
Powered by Cornerstone