Menighetsmusikken
Øvelse annenhver tirsdag kl 19:00-20:00/20:30. Opptrer på ett søndagsmøte i måneden.

Menighetsmusikken er et tradisjonsrikt kor som gjennom flere generasjoner og under ledelse av ulike personer har gledet både seg selv og andre med salmer og sanger. I dag ledes koret av Wera Røyndal (spiller gitar) med god hjelp ifra Åse Lia (spiller piano) og Bjørg Håtveit (spiller gitar).

Menighetsmusikken øver annenhver tirsdag i møtesalen, kl 19:00-20:00/20:30. Av og til legges det inn en pause hvor det er tid til å nyte kaffe og kaker, og samtale litt. Øvelsene følger skolens ferier. Til jul og sommer har koret sine faste avslutningsfester.  Hver Nyttårsaften synger dem på Haugmotun sjukeheim. Menighetsmusikken deltar med sang og musikk på ett søndagsmøte i måneden.

Menighetsmusikken er åpen for alle som ønsker å synge eller spille – uavhengig av alder. Kom og bli med!

Menighetsmusikken øver.
Menighetsmusikken øver.
Kalender
Tirsdag 24. Oktober, 2017
11:00 Bønnens time
Bønnefellesskap i møtesalen, åpent for alle å delta.
Onsdag 25. Oktober, 2017
19:00 Sangkafè
Leif Thorstein Grotbæk deltar. Ta med kontanter for kiosksalg og loddsalg. Velkommen til en hyggelig og musikalsk aften!
Torsdag 26. Oktober, 2017
19:00 Bibelgruppe for ungdom
Bibelgruppe hvor vi ber og aktuelle temaer samtales om, og vi leser hva Bibelen forteller oss om det.
Fredag 27. Oktober, 2017
21:00 Ungdomsmøte og kafè på Krona
Sted: Heddalsvegen 11, Hydroparken.
Søndag 29. Oktober, 2017
11:00 Søndagsmøte
Taler: Terje Tveiten Sang: Tjener: Jan Geir
Mandag 30. Oktober, 2017
18:30 Bønnemøte
Du er velkommen til å be sammen med oss.
Powered by Cornerstone